Za možgančke

NAUČIMO SE PISATI ČRKE

Ker bodo naši malčki slej ko prej morali obvladati našo abecedo tako ustno kot pisno, jim lahko preko igre na enostaven način približamo pisanje črk. Da bo učenje črk bolj prijazno in zabavno, spodaj natisnite zaenkrat prve tri črke naše abecede A, B in C.

 

Vsaka predloga je narejena za posamezno črko. Na njej so različne naloge:

  • Na veliki črki je s puščicami prikazano, kako se črke pravilno napiše
  • To veliko črko lahko otrok pobarva s svojimi najljubšimi barvami.
  • Na prostor na desni strani naj nariše nekaj, kar se začne na to črko (v oklepaju je nekaj nasvetov, pomagajte otročkom, naj se tudi sami potrudijo, da se spomnijo besede na to črko)
  • Nato so črke napisane s pikicami. Te naj otrok poveže, da nastanejo polne črke. Pike naj povezuje v smeri puščic, ki so prikazane v prvi veliki črki.
  • Čisto spodaj pa so prazne črte, kamor naj otrok še sam napiše črke iz predloge. Lahko črke napiše čez obe črti ali pa črke piše v dveh vrsticah. 

 

Zdaj pa veselo na delo, rišite, barvajte in pišite 🙂

 

 

 

Naučimo se pisati črko A


Naučimo se pisati črko A

Naučimo se pisati črko B

 

Naučimo se pisati črko B

Naučimo se pisati črko C

 

Naučimo se pisati črko C